Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

Una breu introducció als principals indicadors de citació de revistes acadèmiques

Via Blog del CSUC: 12 juny 2017

UNA BREU INTRODUCCIÓ ALS PRINCIPALS INDICADORS DE CITACIÓ

Aquest mes de juny, Clarivate (abans Thomson Reuters) ha presentat una nova edició del Journal Citation Report (JCR), un resum anual de les citacions de més de deu mil revistes acadèmiques. Tot i que el JCR inclou una gran varietat d’indicadors sobre el rendiment de les citacions, la majoria dels usuaris se centren en una sola mètrica, el factor d’impacte.

Dissenyat com una eina per mesurar i classificar el comportament de les revistes dins d’un camp concret, el factor d’impacte té ara més de 40 anys d’antiguitat. En els últims anys, s’han desenvolupat altres mètriques basades en les citacions per complementar o competir amb el factor d’impacte.

L’objectiu d’aquesta entrada, publicada a The Scholarly Kitchen per Phil Davis, és proporcionar un breu resum dels principals indicadors de citació utilitzats en l’actualitat. No pretén ser exhaustiva, ni té la intenció de jutjar quin indicador és millor. Cap indicador és perfecte; el seu objectiu és simplement posar en relleu els seus punts forts i febles més destacats.

Així, els indicadors de citació s’han agrupat basant-se en el disseny del seu algoritme: el primer grup (indicadors basats en la ràtio) estan construïts amb el mateix model que el factor d’impacte, dividint el recompte de cites pel recompte de documents. El segon grup (indicadors basats en el portfolio) calcula una puntuació basada en una sèrie ordenada de documents. L’últim grup (indicadors basats en la xarxa) busca mesurar la influència dins d’una xarxa de cites més gran.

Podeu llegir l’entrada completa aquí.

 


1 comentari

“Emerging Source Citation Index (ESCI)”. Nova eina per als editors de revistes científiques

ESCI_button_notEl passat mes de novembre Web of Science (WoS) va llençar el seu nou producte Emerging Source Citation Index (ESCI), editat per Thomson Reuters.

ESCI és un índex de citació de caràcter multidisciplinari que recull revistes de ciències, ciències socials, arts i humanitats avaluades per Thomson. Aquestes publicacions, a més de ser compatibles amb els requisits tècnics de Thomson, han de complir també aquests requisits bàsics:  disposar de codi ètic, publicar continguts rellevants per a la comunitat científica, disposar d’informació bibliogràfica en llengua anglesa i fer revisió per parells.

Actualment hi ha 3621 revistes, recuperables per títol, per ISSN i per matèria. A través de la llista de títols de revista, se’n localitzen nou editades per la Universitat de Barcelona:

  1. 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada 
  2. Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal
  3. Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística
  4. Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies
  5. Anuari de Filologia. Llengues i Literatures Modernes
  6. Digital Education Review
  7. Convivium
  8. SVMMA
  9. On the W@terfront

Des de la seva aparició, ESCI ha sigut tema de debat per part d’editors, directors de revistes i també d’investigadors i bibliotecaris. Va ser, per exemple, un dels temes tractats al 6è Congrés Internacional de Revistes de Ciències Socials i Humanitats (CRECS) que va tenir lloc a Barcelona el passat 4 i 5 de maig i on Mila Cahue, de Thomson Reuters, va fer la presentació: Web of Science. Objetivos y evolución de las revistas recogidas en ESCI (presentació / vídeo). La indexació d’una revista a ESCI podria ser un pas previ a la inclusió a les bases de dades de Thomson amb factor d’impacte però no implica que en un futur aquesta publicació sigui considerada revista d’impacte, sinó que pot constar de forma permanent a ESCI.

Si sou editors d’una revista de la Universitat de Barcelona i voleu conèixer més detalladament els criteris d’avaluació per a la inclusió d’un títol a ESCI, poseu-vos en contacte amb el responsables d’edició de revistes científiques de la Unitat de Projectes del CRAI de la Universitat.