Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


2 comentaris

Pla integral de Preservació digital del CRAI de la Universitat de Barcelona

El CRAI de la Universitat de Barcelona disposa, des del 2014, d’un Pla integral de Preservació digital dels seus fons patrimonials.

Amb la creació del Centre de Digitalització (CEDI) de la Universitat de Barcelona al juny del 2013, el CRAI va definir el nou projecte de digitalització i difusió del seu patrimoni des d’un punt de vista global. El projecte contemplà, des del seu origen, tres àrees d’actuació: un centre de digitalització, un servidor de difusió i un sistema de preservació digital. Aquesta darrera àrea es du a terme a partir del repositori Xanadú, on es preserven tant els resultats del procés de digitalització com els documents digitalitzats pel CRAI amb anterioritat al CEDI. Aquestes tres àrees han definit tres línies estratègiques en l’àmbit de la Gestió de la col·lecció, que han servit per definir les polítiques de gestió dels diferents àmbits i dotar el sistema d’un marc normatiu adient.

Història de la digitalització al CRAI de la Universitat de Barcelona

El CRAI està fent, des l’any 2005, una feina important de difusió del seu ric patrimoni bibliogràfic i documental (format principalment pel fons antic dipositat al CRAI Biblioteca de Reserva, pels fons d’arxius personals, i per les col·leccions bibliogràfiques, personals i temàtiques de la Universitat), a través de la digitalització del seu fons.

El juny del 2013, amb la creació del CEDI, va suposar la dotació d’un centre propi per a la digitalització. A partir d’aquesta data tot el material digitalitzat a través del CEDI s’ha gestionat pensant no sols en la seva difusió sinó també amb la preservació a llarg termini dels fitxers digitals.

L’inici del CEDI va suposar l’establiment d’unes directrius definides:

 • en l’ús d’estàndards internacionals en la digitalització i l’assignació de metadades
 • en la política i el sistema de preservació de les imatges amb dues vessants:
  • dels nous objectes digitals
  • dels fitxers retrospectius originats des del 2005 fins el 2013
 • en la difusió dels fitxers resultants consultables a través de les diferents plataformes BiPaDi, MDC , TDX
 • en la definició de la política de col·leccions digitals del CRAI

      

Fitxers digitals: problemàtica

Els documents digitals presenten una sèrie de perills a diferents nivells: de suport, de format i de programari.

Per lluitar contra aquests perills, majors quan més temps es vol conservar un fitxer, cal mantenir una vigilància continua i comprovar la integritat de les còpies de les dades. Mentre que a curt termini molts dels perills es preveuen tenint una bona política de còpies de seguretat, a mig i llarg termini cal aplicar polítiques més àmplies de preservació digital. És necessari garantir la preservació dels fitxers màsters o originals d’alta qualitat tenint en compte els possibles canvis de formats o obsolescència, i assegurar la seva integritat per sobre de qualsevol incidència tècnica: virus, manipulacions accidentals, errors de maquinari o migracions de format.

Pla de preservació digital

El CRAI té un gran volum de màsters i per tant un volum de dades considerable, raó per la qual és necessari normalitzar les característiques i els noms dels fitxers de diferents procedències.

Guardar o preservar de forma segura vol dir fer més d’una còpia i aquestes còpies no han de ser manipulables ni tan sols per accident. És aquest el concepte de dipòsit segur i sobre el dipòsit s’han de poder aplicar controls sobre què hi entra i quines són les condicions d’entrada així com comprovacions periòdiques de la integritat del seu contingut.

Des de 2013 i de manera ordenada, el CEDI segueix el pla de preservació per als nous objectes digitals i des de 2016 s’està realitzant la tasca de revisió de les còpies de preservació anteriors al CEDI, comprovant la seva procedència, integritat i qualitat abans de preservar-les.

En un futur proper esperem poder incloure en aquest pla integral també tota la producció de documents nascuts digitals que el CRAI difon a través dels repositoris digitals.


Deixa un comentari

Felicitem-nos : Europeana fa 10 anys

El passat dia 20 de novembre Europeana va fer 10 anys. El CRAI de la Universitat de Barcelona, a partir de les seves col·leccions digitals a la Memòria Digital de Catalunya (MDC) i la Biblioteca Patrimonial Digital (BIPADI), participa de les 10 coses que fan d’Europeana un portal estimat pels seus usuaris.

Descobriu la nostra contribució i gaudiu de viatjar al passat d’Europa des de la seva cultura, la seva història i la seva capacitat de sorprendre’us amb coses úniques i curioses que us meravellaran: llegir petites obres de teatre, veure en detall cartells de la Guerra Civil, veure els dibuixos del Dr. Sabater Pi, descobrir segells de la república, poder veure de manera detallada mapes d’una Europa diferents, i tantes més.

Us convidem doncs  a veure Europa des de casa amb Europeana!


Deixa un comentari

BiPaDi: tres anys de preservació, conservació i difusió dels fons patrimonials de la UB

Volem celebrar el tercer aniversari de l’inici de la Biblioteca Patrimonial Digital de la Universitat de Barcelona BiPaDi, oferint-vos tota la informació actualitzada sobre aquesta eina tan important per a la preservació, conservació i difusió dels fons patrimonials de la nostra Universitat:Deixa un comentari

Novetat a BiPaDi, la Biblioteca Patrimonial Digital de la UB

estrenem_web

L’Àrea de Tecnologies de la UB (ATIC), ha instal·lat a la Biblioteca Patrimonial Digital BiPaDi un petit programari creat i cedit a la UB pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Aquest programari, que està en funcionament des de fa temps a la Memòria Digital de Catalunya (MDC), permet generar, des de diferents fitxers JPG o altres fitxers d’imatge, un fitxer PDF que els engloba tots. Totes les imatges parcials queden agrupades en un sol fitxer PDF que es pot descarregar o imprimir.

Quan es visualitza un document, al costat de la funcionalitat “Descarrega” que ja té actualment BiPaDi, i que permet descarregar la imatge que s’està visualitzant en tres formats: petit, mitja i gran, ara hi trobarem l’opció  “Descarrega PDF”, que permet que l’usuari pugui seleccionar les pàgines que vulgui descarregar en PDF, o fer-ho de 50 en 50 pàgines, sempre i quan el document no tingui més de 100 pàgines. En cas que sigui així, es pot repetir l’operació les vegades que calgui per descarregar el document complet.

novetatbipadi

Al llarg d’aquest any 2015, BiPaDi ha incorporat 11 noves col·leccions de gran interès: Medicina interna i patologia | Història de la medicina | La lluita contra les epidèmies | Història del dret | Dret canònic | Dret civil. Dret processal | Dret penal. Dret processal penal | Matemàtica | Química | Catàlegs d’impressors, editors i llibreters | Guerra de Successió (1702-1714).

Us convidem a visitar-les!!


Deixa un comentari

Un any de BipaDi [Biblioteca Patrimonial Digital de la Universitat de Barcelona]

estrenem_web

El dia 5 de maig de 2015 va fer un any de la inauguració del portal BiPaDi [llegiu el post de juliol 2014], i des del blog del CRAI UB volem fer-ne les primeres valoracions.

El portal es va inaugurar amb aquestes primeres cinc col·leccions:

Anatomia (Atles i tractats)    |    Farmàcia i farmacopees    |    Incunables 

Manuscrits    |    Medicines alternatives i complementàries

Actualment, aquestes primeres cinc s’han convertit en 13 col·leccions, amb la incorporació, des de finals de 2014 a maig de 2015, de:

Col·legi de Cirurgia de Barcelona    |    Salut de la dona i dels infants 

Història de la medicina    |    La lluita contra les epidèmies    |    Història del dret

Dret civil. Dret processal    |    Dret canònic    |    Dret penal. Dret processal

Aquestes col·leccions representen un total de  1667 documents.

BiPaDi_docs

 

 

 

 

 

 

Al llarg d’aquest període, les col·leccions de BiPaDi han rebut 41.904 consultes, la majoria de les quals s’han adreçat a la col·lecció de Manuscrits i a la de Medicines alternatives i complementàries amb unes 3.000 consultes cada una. Els documents més consultats han sigut:

 “Monografía de los baños y aguas termo-medicinales de Fitero  de la col·lecció Medicines alternatives i complementàries

 Jardinet d’orats, de la col·lecció Manuscrits


Deixa un comentari

Jordi Sabater Pi, un naturalista

fons_sabater_pi1

Ara fa cinc anys, va morir en Jordi Sabater Pi, un dels millors primatòlegs mundial. El Dr. Sabater Pi va ser durant molts anys un gran mecenes del CRAI de la UB. Gràcies al conveni de donació que vam signar, hem pogut gaudir d’un fons molt important al voltant del món dels primats i en especial, de Floquet de Neu. També vam comptar amb la seva presencia setmanal a la seu de la col·lecció, on ens relatava històries sobre la seva vida a Guinea.

floquet

La col·lecció Dr. Sabater Pi – Naturalista-UB, que inclou el fons de més de 2.000 dibuixos i aquarel·les de temàtica naturalista, llibretes de camp, fotografies i diapositives etnogràfiques, i diapositives de les primeres imatges del goril·la albí Floquet de neu, va ser la primera col·lecció del CRAI UB que es va incorporar a la Memòria Digital de Catalunya (MDC).

 

Recordem aquí les seves paraules quan parlava del contingut de la col·lecció:

cara_fang… En resum, es tracta d’una col·lecció extraordinàriament variada per la seva singularitat, varietat i quantitat, tots els dibuixos han estat obtinguts per visió directa, és a dir, apunts del natural. Creiem que és un conjunt únic que tindrà un procés de valoració important en el decurs del pas del temps. Pensem que el nostre país no té cap col·lecció d’aquest tipus, especialment del material referit a l’Àfrica Central…

… Tots aquests materials de diverses tipologies han estat recollits i realitzats en el decurs de més de cinquanta anys..

Jordi Sabater Pi té un lloc destacat al CRAI UB i podeu conèixer tota la seva obra des del nostre web: http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/fons-personals/j-sabater-pi

Cinc anys després de la seva mort, el seu llegat continua viu amb la seva col·lecció, i el CRAI UB segueix participant en tots els actes al voltant de la seva figura.  Amb nosaltres per sempre, Jordi Sabater Pi.


1 comentari

Descobreix BiPaDi: la Biblioteca Patrimonial Digital de la Universitat de Barcelona

BiPaDi o Biblioteca Patrimonial Digital de la Universitat de Barcelona (en endavant, BiPaDi) és el portal que conté les còpies digitalitzades dels fons patrimonials, bibliogràfics i documentals de la Universitat de Barcelona dipositats al Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI): manuscrits, incunables i impresos del segle XVI al XIX, així com altres col·leccions bibliogràfiques úniques de documents i fons d’arxiu.

L’objectiu principal del portal BiPaDi és revalorar i difondre aquest patrimoni bibliogràfic excepcional que constitueix una de les biblioteques de fons antic més importants de l’Estat espanyol, així com crear col·leccions úniques, singulars i distintives.

El valor d’alguns d’aquests manuscrits, incunables o edicions príncep, és incalculable ja sigui per la seva antiguitat, perquè hi ha pocs exemplars al món, per la seva originalitat o pel seu caràcter artístic.

BiPaDi també té com objectiu contribuir a preservar els materials originals i democratitzar aquest llegat per oferir-lo a la societat augmentant-ne la visibilitat en els àmbits nacional i internacional. D’altra banda, permetrà oferir a la comunitat investigadora especialitzada, documents únics i útils en les diverses àrees de Recerca de la UB, i posarà a disposició de la comunitat acadèmica -professorat i alumnat- materials bibliogràfics que serveixin per ampliar el coneixement en graus i màsters.

Els fons patrimonials de la UB estan formats per:

 • El singular fons antic dipositat a la Biblioteca de Reserva
 • El fons d’arxius personals
 • Les col·leccions bibliogràfiques especials, personals i temàtiques

7720014594_004

El Fons antic està integrat per una important quantitat de manuscrits, incunables i edicions dels segles XVI al XIX, dipositat principalment al CRAI Biblioteca de Reserva. Incorpora els rics fons de les biblioteques conventuals de la ciutat després de la desamortització de Mendizábal i una part de la biblioteca de l’antiga Universitat de Cervera, entre molts d’altres que s’han anat rebent i incorporant al llarg dels anys. Aquest fons es complementa amb documents dipositats als CRAI Biblioteques de Medicina i Dret.

 • 2.178 manuscrits: el més antic és del segle X i n’hi ha molts dels segles XV al XVIII. El més conegut i emblemàtic és la Crònica de Jaume I
 • 772 edicions i 975 exemplars incunables: un centenar no es troben en cap altra biblioteca espanyola, i hi ha algun exemplar que és únic al món. El més antic que es conserva correspon a un dels primers llibres impresos a Itàlia, De oratore de Ciceró imprès per Conradus Sweynheym i Arnoldus Pannartz a Subiaco (1465)
 • Més de 150.000 llibres impresos del segle XVI al XIX, amb una important presència de les impremtes europea i espanyola. Són especialment destacables el conjunt de sermonaris -probablement el més ric de l’Estat- el fons de revistes dels segles XVII i XVIII i els fons d’obres de medicina i ciències jurídiques

Els Fons personals i les Col·leccions especials estan formats pel fons d’arxius personals i les col·leccions personals i temàtiques, que majoritàriament tenen l’origen en la donació de documents. A la pàgina de Patrimoni bibliogràfic UB del Web del CRAI trobareu àmplia informació sobre aquests fons.

La digitalització de la major part de documents que es presenten en aquest portal s’ha dut a terme en el Centre de Digitalització de la Universitat de Barcelona.

El projecte ha comportat l’inici d’un sistema de preservació digital i ha gaudit del finançament del Health Universitat de Barcelona Campus (HUB) i l’assessorament tècnic de l’Àrea de Tecnologies i de la Facultat de Biblioteconomia.

BiPaDi està suportat pel Software Content DM, d’OCLC, que justament ha fet esment de la nostra feina a les seves notícies recents: The University of Barcelona creates a digital collection of priceless historical items.

Les nostres col·leccions també són a: