Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

Curs de catalogació en el context del CRAI 2021, una formació d’èxit

Un nou curs de formació impartit pel CRAI Unitat de Procés Tècnic dona llum verda a nous catalogadors. Us expliquem els resultats i les claus de l’èxit del procés.

Els resultats del procés de formació

Aptes per catalogar de forma autònoma: set persones

No aptes per no haver adquirit els coneixements necessaris: zero persones

L’objectiu d’aquest procés és capacitar persones per aplicar el procediment i pautes de catalogació en el context del CRAI. Enguany s’ha polit el nou model creat al 2019, tot i que, donada la situació creada per la pandèmia, s’ha fet virtual, utilitzant la següent metodologia:

 • S’han impartit tres sessions virtuals (Plataforma Teams) i s’han realitzat dos períodes de pràctiques.
  • La primera sessió: ha consistit en una explicació teòrica general del curs i del contingut de la sessió: catalogació d’un registre de la NZ, creació d’un registre a partir de bases de dades externes, passar un registre de AACR2 a RDA, i una part pràctica mostrant amb tres catalogacions el que s’ha explicat en el PPT.
  • La segona sessió: s’ha fet comentari de les validacions del primer període de pràctiques i aclariment de dubtes (catalogació d’un nou registre bibliogràfic, per plantilla i per còpia). Es fan dos registres bibliogràfics amb la participació dels alumnes (previ enviament de les fonts d’informació).
  • La tercera sessió: aclariment de dubtes i conceptes no entesos al llarg de la pràctica i revisió del document creat amb el resum de les errades més freqüents amb els corresponents comentaris a les pautes.
 • Al Campus Virtual de la UB s’ha inclòs la documentació del curs (PPT, exercicis pràctics fets en les sessions virtuals, resum de les errades més freqüents amb els comentaris a les pautes, etc.).
 • Procés de correcció: s’envien dos registres cada vegada i un cop es treballen, validen i corregeixen, se’n poden enviar dos més. Així ens assegurem que no es cometen els mateixos errors.

Molt important: la persona en formació no cataloga cap document de nou fins que s’han validat i corregit els registres fets, cosa que facilita l’aprenentatge. 

Assistents: set persones

Formadors: quatre catalogadors de la Unitat, dels quals dos planifiquen i dissenyen el curs, i dos són de reforç per validar les pràctiques.

Dedicació dels formadors: set setmanes a temps gairebé complet per fer les validacions de la part pràctica, més les tres sessions virtuals.

Claus de l’èxit:

 • Tots els assistents tenien coneixements bàsics de catalogació.
 • En general, s’han respectat les dates de lliurament dels registres catalogats.
 • Els assistents s’han ajustat a la metodologia establerta per a la part pràctica.
  • Pel que fa a l’agilitat en la correcció de la part pràctica ha estat força àgil.
  • Es va demanar als assistents buscar casuístiques diferents per afavorir l’assoliment dels coneixements previstos. En tots els casos hi ha hagut diversitat de problemàtiques catalogràfiques i això fa que es pugui valorar correctament si la persona en formació ha assolit els coneixements necessaris per catalogar. Per realitzar la part pràctica, des de la Unitat es va oferir material divers d’altres CRAI biblioteca en cas de no disposar-ne al propi centre, però només es va demanar en un cas.
  • Es detecta que hi ha hagut més interès i compromís, per part dels catalogadors en el procés d’aprenentatge del curs, que en les altres edicions.
 • La participació en les sessions virtuals per resoldre dubtes i aclarir conceptes per part dels assistents podria ser millor, però ja que les sessions són virtuals pot costar una mica més.
 • El compromís per part dels catalogadors en formació i dels caps de biblioteca i unitat per contribuir a la dedicació que es necessita per la formació.
 • És molt important el nombre reduït de nous catalogadors a formar i també de formadors, per tal d’assolir un resultat òptim.

De tota manera creiem que la modalitat virtual no és la més adient per a aquest tipus de curs, ja que té un part pràctica molt important que s’ha de poder comentar de manera àgil i directa. Per això recomanem, sempre que es pugui, que sigui presencial en properes edicions.

ENHORABONA NOUS CATALOGADORS!!!

Georgina Basomba, Anna Salvadó [CRAI Unitat de Procés Tècnic]