Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

El fons de CRAI Biblioteca de Reserva en un il·lustratiu article sobre les biblioteques conventuals

Blog de Fons Antic

La publicació Scripta : revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna acaba de publicar un interessantíssim article d’una de les nostres usuàries més fidels, Mercè Gras – Historiadora i Arxivera dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears- , que porta per títol “Les biblioteques dels carmelites descalços de la província de Sant Josep de Catalunya (1586-1835)”.

ex-libris convent Sant Josep

L’article passa revista a aspectes molt interessants relacionats amb les biblioteques conventuals de l’Orde dels Carmelites Descalços que ens ajuden a conèixer la història d’aquestes col·leccions centenàries, oferint-nos una visió molt allunyada de les concepcions monolítiques, ans al contrari, mostrant-les com quelcom viu -ja que podem parlar de naixements, creixements i disgregacions- i amb unes dinàmiques pròpies.

En aquest sentit, Gras comença destacant la novetat que va suposar que Teresa de Jesús, quan redactava les constitucions per al convent de San José de Ávila l’any 1567, introduís un punt en…

View original post 400 more words