Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

El CRAI A REBIUN. Algunes xifres de les Biblioteques Universitàries espanyoles


2 comentaris

El CRAI de la Universitat de Barcelona al grup de ‘Bibliotecas Comprometidas con la Excelencia’

bibliosexce

Des del mes de desembre de 2015, el CRAI de la Universitat de Barcelona forma part del grup de Bibliotecas comprometidas con la Excelencia.

Aquest grup te el seu origen en un primer grup de biblioteques universitàries que, en el 2008, unides per un mateix enfocament cap a la qualitat, van establir un acord de col·laboració per al desenvolupament d’accions de benchmarking. Actualment, a més d’aquestes accions, s’ha formalitzat la constitució de grups de treball permanent, coordinats per una de les biblioteques universitàries membres, que desenvolupen i intercanvien experiències professionals, desenvolupen propostes de gestió i millora dels serveis i de la formació d’usuaris.

Les biblioteques participants adquireixen els compromisos de seguir el model d’avaluació EFQM, obtenir les mateixes dades estadístiques i respectar la privacitat de les dades obtingudes.

Els membres d’aquest grup, ratificat per REBIUN, son les biblioteques de la Universidad de Cádiz i la Universidad de La Laguna (integrants del grup fundador), i les de la Universidad Europea de Madrid, la Universidad de Valladolid i la Universidad de Castilla-La Mancha.

Els grups actualment en funcionament són els següents:

Grupo de Responsabilidad Social, coordinat per la Biblioteca de la Universidad de Cádiz.

Grupo de Competencias Informacionales, coordinat per la Biblioteca de la Universidad de La Laguna.

Grupo de Observatorio de Buenas Prácticas y Visibilidad, coordinat per la Biblioteca de la Universidad Europea de Madrid.

Grupo de Intercambios Profesionales, coordinat per la Biblioteca de la Universidad de Valladolid.


Deixa un comentari

REBIUN renova imatge

La Xarxa Espanyola de Biblioteques Universitàries REBIUN comença aquest curs amb novetats interessants:

  • Per una banda, la renovació de la imatge del seu catàleg @REBIUN :

rebiuncat

El Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Universitàries (REBIUN) reuneix fons bibliogràfics ubicats a les 75 biblioteques que formen part de la CRUE (Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles), a més dels fons bibliogràfics del CSIC i els d’altres 24 biblioteques (científiques, ministerials, regionals), i una selecció de fons de la Biblioteca Nacional.

En la nova versió del catàleg s’han introduït millores en la cerca i en la interfície de consulta, entre d’altres. Gràcies a aquests canvis, el catàleg de REBIUN podrà participar en projectes internacionals de cooperació bibliotecària que permetran donar més visibilitat als fons bibliogràfics de les universitats que l’integren.

  •  I per l’altra, la publicació d’aquesta infografia en català on es pot veure informació sobre la seva missió, història, esdeveniments, fets i serveis:

IIIPE_Linea_1_Infografia_REBIUN_2014_catal_C3_A0

La presentació oficial del nou catàleg es farà el proper 17 de setembre a la Biblioteca Nacional d’Espanya.