Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

Donacions al CRAI UB

La donació és una forma important d’incrementar els fons d’una biblioteca i els nostres centres poden gaudir de rellevants col·leccions arribades per aquest procediment.

Els nostres CRAI Biblioteques s’ocupen que tot document donat sigui conservat, divulgat i posat a disposició dels usuaris de manera adient.

Durant aquest darrer període 2014-2015, el CRAI UB ha rebut tot un seguit de donacions que us volem detallar.

El CRAI Biblioteca de Dret ha rebut el fons de l’Observatori de Bioètica i DrOBDpetit2et (OBD), centre d’investigació i transferència de coneixement que s’emmarca al voltant de les implicacions ètiques, legals i socials de la biotecnologia i la biomedicina. La col·lecció donada comprèn més de 1.000 llibres i altres documents relacionats amb la bioètica i el dret.

nestleEl CRAI Biblioteca del Pavelló de la República ha rebut documents de la Fundación Indaleció Prieto (Alcalà), la Fundación Mario Onaindia (Zarautz), l’Instituto de Cultura Gil-Albert( Alacant), l’Instituto de Estudios Almerienses, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid), l’Institut Menorquí d’Estudis, el Centro de Estudios Andaluces (Sevilla), i l’ Instituto de Estudios Turolenses. També cal mencionar la documentació personal de Salvador Serra Cantavella, així com la darrera donaciójordi_adhesius11 incorporada de la documentació de diverses associacions d’estudiants de l’esquerra independentista: el Bloc d’Estudiants Independentistes, Alternativa Estel, la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, que s’ha incorporat a la Sèrie Documents Partits Polítics, subsèrie Moviment Estudiantil de l’Esquerra Independentista. El fons abasta cronològicament des de la fundació del Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI) el 1988 fins al 2010, poc després que la fusió d’Alternativa Estel i la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC) donés lloc al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), actualment el sindicat estudiantil de referència de l’esquerra independentista als Països Catalans.

CartellExpo_35x70cm_petitEl CRAI Biblioteca de Medicina ha rebut donatius que ha volgut ensenyar en una mostra, dels metges Dr. Guillermo Roca Linares en l’especialitat d’Oftalmologia, Dr. Jaume Roig i Llaveria, especialista en Psiquiatria, Dr. Francesc Queralt i la donació de la família del Dr. Santiago Grifols.

També cal mencionar els donatius de professors vinculats a la Facultat de Medicina (Campus Clínic) com el Dr. Ferran Sabaté, la Dra. Begoña Torres, el Dr. Calbet i Camarasa, i la filla del dr. Emilio Mira López, així com els donatius de la Delegació d’Estudiants de Medicina (UB:EM) / Associació d’Estudiants de Medicina Clínic (AEMC), de la Unitat d’Història de la Medicina i del Deganat de la Facultat.

m-6732bis2

Els CRAI Biblioteques de Lletres i Reserva han rebut del Dr. Gaspar Coll i Rosell, professor d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, i que des de 2012 ocupa el càrrec de Delegat del Rector pel Parc de les Humanitats i les Ciències Socials, diversos títols d’obres impreses entre els segles XVII i XIX, que s’han incorporat al seu fons. Podem destacar diverses edicions de missals (que no hem localitzat en cap dels repertoris consultats) com ara el Missae recentiores, pro celebrantium commoditate congestae. Gerundae: Ex. Typ. Narcissi Oliva, 1778.