Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


3 comentaris

Els usuaris de la UB, capdavanters en la consulta d’articles de revistes electròniques

Els usuaris de la UB encapçalen el ranking de consultes de revistes electròniques segons un informe, realitzat pel professor Àngel Borrego, que mesura l’activitat de les biblioteques membres del CSUC durant els anys 2010 a 2014 pel que fa als recursos electrònics. Les revistes electròniques consultades són les que el CRAI UB subscriu a través del CSUC.

El consum d’articles de revista en format electrònic ha experimentat un gran creixement general durant aquest període i sembla que va en progressió ascendent:

             taulabibdig1bis
taulabibdig1

 

 

 

 

 

Dins d’aquest marc evolutiu, la UB té un paper rellevant i si ens fixem en la distribució per institucions, veiem que hem consultat el 36% dels articles:

taulabibdig3

 

 

 

 

 

 

I que les consultes de la UB han experimentat un creixement progressiu.

taulabibdig5

 

 

 

 

 

 

D’altra banda, en la distribució que us mostrem a continuació del consum d’articles de revistes electròniques, veiem que guanya de carrer l’editor/distribuïdor Elsevier ScienceDirect amb un 51%, seguit per Wiley Online Library, proveïdors que inclouen títols de gran interès per als nostres investigadors.

taulabibdig6

 

 

 

 

 

 

És clar que l’ús de revistes electròniques incideix directament en la millora dels resultats de la investigació que es realitza a la universitat. La seva ràpida distribució, fiabilitat i estalvi de costos són elements clau.

Recordeu que teniu accés a les revistes electròniques de la UB des del Catàleg i des de l’eina ReCercador (podeu cercar per títol, per editor, per temàtica,…) i, si sou membres de la comunitat UB, les podeu consultar tan des de dins com des de fora de la UB [més informació a la pàgina Com accedir als recursos electrònics de la UB (Proxy)].