Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

Botons accessoris del catàleg @crai_ub

Bloc de Lletres

En el catàleg del CRAI, des de la pantalla de visualització d’una referència bibliogràfica, hi teniu uns botons que faciliten algunes accions. Us expliquem en què us poden servir en l’exemple següent:

visualització referència catàleg CRAI UBbotons catàleg CRAI UB

View original post