Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


1 comentari

Memòria d’activitats 2016 del CRAI de la Universitat de Barcelona

Ja teniu disponible al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona la Memòria d’Activitats 2016 del CRAI de la Universitat .

Hi trobareu la incorporació de noves unitats a l’estructura del CRAI, la presentació i difusió dels nostres fons i de la nostra producció científica, els reconeixements externs, i tots aquells aspectes relacionats amb els projectes vinculats al pla estratègic del CRAI.

Vegeu la presentació de la memòria feta per la directora del CRAI:

Un any més, ens trobem davant el resum de les activitats del CRAI de la Universitat de Barcelona (UB), que són de molt diversa índole. Tenim incorporacions de noves unitats a l’estructura del  CRAI, presentació i difusió dels nostres fons, com també de la nostra producció científica, i  reconeixements externs. 
L’any (2016) es va iniciar amb un reconeixement molt significatiu: al final de gener vam assolir el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 400+. Aquest reconeixement era un punt d’inflexió en tota la feina feta des de l’any 2011 amb la implementació del model de gestió per processos per arribar fins aquest punt. Som la primera biblioteca universitària catalana a rebre aquest segell, i tot això va ser fruit de la feina de tot el personal del CRAI, amb l’ajut inestimable de l’Agència de Qualitat de la Universitat. 
Com un altre exemple de col·laboració, la publicació del llibre sobre els tresors de la Universitat, una obra en què oferim una selecció comentada de seixanta cinc obres emblemàtiques del CRAI Biblioteca de Reserva, un tast del nostre excel·lent patrimoni bibliogràfic i històric. Aquest projecte fou possible gràciesentre d’altres, als 62 experts que van posarhi el seu gra de sorra amb els respectius comentaris de les obres seleccionades. … 
A començament d’any es va incorporar al CRAI el Centre de Digitalització de la Universitat de Barcelona, que ha estat integrat a la Unitat de Gestió de la Col·lecció. Aquesta integració ens dona un valor afegit pel fet de poder digitalitzar els nostres fons amb una gran qualitat i, conseqüentment, difondre’ls a través del nostre portal BiPaDi , que, any rere any des de la seva  creació, va incrementant el nombre de col·leccions a l’abast de la societat.
Un exemple més de cooperació ha estat la participació del CRAI, i especialment la seva Unitat de Recerca, en la creació del Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya del CSUC, amb l’objectiu de visualitzar i difondre des d’una única plataforma l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya, facilitant així l’accés obert a la producció científica ; una eina més per visibilitzar l’activitat investigadora de les universitats, en la qual la producció científica de la Universitat de Barcelona té un espai per ella mateixa. 
En l’àmbit del dia a dia del CRAI, hem modificat el nostre Reglament de préstec, fet que representa una importantíssima tasca d’homogeneïtzació de les tipologies d’usuaris amb vista al nou sistema compartit, i s’han ampliat per a totes aquestes tipologies tant el nombre de documents com la durada del préstec. 
Disposem d’un quadre de comandament ja complet que defineix clarament a través dels indicadors establerts com funciona el CRAI de la Universitat i quins són els objectius que ens hem marcat per a la millora continuada.

 

Podeu consultar aquesta memòria al Web del CRAI > Difusió i màrqueting > Memòries i Publicacions, on trobareu també les anteriors memòries anuals 

O bé directament al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona  > Memòries d’activitats (CRAI-UB) > Memòria d’Activitats 2016.