Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


1 comentari

Descobreix BiPaDi: la Biblioteca Patrimonial Digital de la Universitat de Barcelona

BiPaDi o Biblioteca Patrimonial Digital de la Universitat de Barcelona (en endavant, BiPaDi) és el portal que conté les còpies digitalitzades dels fons patrimonials, bibliogràfics i documentals de la Universitat de Barcelona dipositats al Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI): manuscrits, incunables i impresos del segle XVI al XIX, així com altres col·leccions bibliogràfiques úniques de documents i fons d’arxiu.

L’objectiu principal del portal BiPaDi és revalorar i difondre aquest patrimoni bibliogràfic excepcional que constitueix una de les biblioteques de fons antic més importants de l’Estat espanyol, així com crear col·leccions úniques, singulars i distintives.

El valor d’alguns d’aquests manuscrits, incunables o edicions príncep, és incalculable ja sigui per la seva antiguitat, perquè hi ha pocs exemplars al món, per la seva originalitat o pel seu caràcter artístic.

BiPaDi també té com objectiu contribuir a preservar els materials originals i democratitzar aquest llegat per oferir-lo a la societat augmentant-ne la visibilitat en els àmbits nacional i internacional. D’altra banda, permetrà oferir a la comunitat investigadora especialitzada, documents únics i útils en les diverses àrees de Recerca de la UB, i posarà a disposició de la comunitat acadèmica -professorat i alumnat- materials bibliogràfics que serveixin per ampliar el coneixement en graus i màsters.

Els fons patrimonials de la UB estan formats per:

  • El singular fons antic dipositat a la Biblioteca de Reserva
  • El fons d’arxius personals
  • Les col·leccions bibliogràfiques especials, personals i temàtiques

7720014594_004

El Fons antic està integrat per una important quantitat de manuscrits, incunables i edicions dels segles XVI al XIX, dipositat principalment al CRAI Biblioteca de Reserva. Incorpora els rics fons de les biblioteques conventuals de la ciutat després de la desamortització de Mendizábal i una part de la biblioteca de l’antiga Universitat de Cervera, entre molts d’altres que s’han anat rebent i incorporant al llarg dels anys. Aquest fons es complementa amb documents dipositats als CRAI Biblioteques de Medicina i Dret.

  • 2.178 manuscrits: el més antic és del segle X i n’hi ha molts dels segles XV al XVIII. El més conegut i emblemàtic és la Crònica de Jaume I
  • 772 edicions i 975 exemplars incunables: un centenar no es troben en cap altra biblioteca espanyola, i hi ha algun exemplar que és únic al món. El més antic que es conserva correspon a un dels primers llibres impresos a Itàlia, De oratore de Ciceró imprès per Conradus Sweynheym i Arnoldus Pannartz a Subiaco (1465)
  • Més de 150.000 llibres impresos del segle XVI al XIX, amb una important presència de les impremtes europea i espanyola. Són especialment destacables el conjunt de sermonaris -probablement el més ric de l’Estat- el fons de revistes dels segles XVII i XVIII i els fons d’obres de medicina i ciències jurídiques

Els Fons personals i les Col·leccions especials estan formats pel fons d’arxius personals i les col·leccions personals i temàtiques, que majoritàriament tenen l’origen en la donació de documents. A la pàgina de Patrimoni bibliogràfic UB del Web del CRAI trobareu àmplia informació sobre aquests fons.

La digitalització de la major part de documents que es presenten en aquest portal s’ha dut a terme en el Centre de Digitalització de la Universitat de Barcelona.

El projecte ha comportat l’inici d’un sistema de preservació digital i ha gaudit del finançament del Health Universitat de Barcelona Campus (HUB) i l’assessorament tècnic de l’Àrea de Tecnologies i de la Facultat de Biblioteconomia.

BiPaDi està suportat pel Software Content DM, d’OCLC, que justament ha fet esment de la nostra feina a les seves notícies recents: The University of Barcelona creates a digital collection of priceless historical items.

Les nostres col·leccions també són a: