Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


2 comentaris

Estrenem nova versió del Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona

Des del dia 23 de febrer de 2016 disposem d’una nova versió de Dspace, el programari de codi obert que la Universitat ha adaptat per gestionar el Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.

Aquest canvi de versió ha suposat importants millores i novetats per als usuaris del nostre Dipòsit Digital:

mobil2

Interfície totalment adaptada a dispositius mòbils, en tres llengües (català, castellà i anglès) i amb els logotips renovats i actualitzats, per adaptar-se a la nova imatge institucional.

xarxes_DD

Nova opció perquè els usuaris que consulten un document, el puguin compartir a través de les xarxes socials (Facebook, Twitter), enviar-lo per correu electrònic, enviar-lo a imprimir, o enviar-lo al gestor de referències Mendeley.

estadistiques_DDPer facilitar la seva autonomia, ara tots els usuaris prèviament registrats i identificats a l’opció “El meu dipòsit”, podran veure les estadístiques de consulta dels seus documents. De cada document es donen el nombre de visites total i per mes, el nombre total de descàrregues, i des de quin país es consulta.

estadistiques_cols_DD Una altra novetat important són les estadístiques sobre visites a les pàgines de comunitat, subcomunitat i col·leccions.

elmeudiposit_DD

Recordeu que tant per enviar articles a publicar, com per veure les estadístiques dels documents i rebre les novetats per correu electrònic, cal autenticar-se des de “Identificar-se per” i “El meu dipòsit.

oracleDes de l’Àrea de Tecnologies s’ha aprofitat el canvi per millorar la infraestructura tecnològica. Es passa del servidor actual que tenia mancances d’espai, a nous entorns virtuals que aporten més seguretat a les aplicacions. S’han separat en diferents màquines virtuals els entorns de test i de producció, i s’ha implementat la nova arquitectura de seguretat de l’Àrea de TIC. A nivell de programari s’han desenvolupat les integracions per adaptar-lo a la infraestructura tecnològica de la Universitat (Weblogic, ORACLE i Single sign on), cosa que fa que el nou sistema pugui ser monitoritzat.

Esperem que aquestes millores siguin útils i del vostre interès!!

2016_nou_dd