Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

Millores al Dipòsit de Cervera del CRAI de la Universitat de Barcelona

Des del passat mes de maig de 2019, el CRAI Dipòsit de Cervera torna a estar operatiu i ja funcionen a ple rendiment el servei de préstec a través de Loans, el servei de Préstec Interbibliotecari i el servei de Còpies Digitals d’articles dels més de 4900 títols de revistes que conté actualment.

Aprofitant aquesta nova etapa, s’hi ha dut a terme canvis substancials, tant pel que fa al manteniment de l’edifici, com a la renovació de material i mobiliari.

Us mostrem algunes de les importants millores realitzades:

S’ha col·locat una rampa amb baranes a l’entrada per facilitar l’accés amb carretons. L’entrada del Dipòsit té tres escalons de 60 cm d’alçada en total, que ara queden salvats per aquesta rampa de fusta antilliscant de 15 mil·límetres de gruix i d’1,08 metres d’amplada amb una barana a cada costat, que agilitza l’entrada i sortida de caixes.

S’ha fet una revisió a consciència dels extintors existents i se n’ha adquirit 10 de nous (8 extintors de pols ABC, 1 extintor de CO2 i 1 extintor de carro de 25 Kg, també de pols ABC).

Tots els extintors han estat senyalitzats de nou des de tot el Dipòsit, fet que permet ubicar-los de forma immediata en cas d’emergència. S’ha assegurat el manteniment dels extintors amb el compromís d’una revisió anual per part de l’empresa subministradora i una revisió trimestral per part del personal del Dipòsit.

El Dipòsit ocupa aproximadament 1.200 metres quadrats del segon pis de la Universitat de Cervera, dividits en dues naus. Per tant, la feina de neteja requereix un esforç considerable. S’ha fet d’entrada una neteja a fons de tot el terra del Dipòsit amb aspirador, netejant també, sempre que era possible, per sota de les prestatgeries. També s’han netejat a fons totes les prestatgeries buides i el despatx. 

La neteja setmanal del despatx és duta a terme pel personal del Dipòsit. D’altra banda, el Patronat de la Universitat de Cervera és l’òrgan gestor de l’edifici i és qui es fa càrrec de la neteja de les 46 finestres, tant per dins com per fora i de la de l’escala d’accés.

S’ha canviat la ubicació del mobiliari de l’oficina per intentar maximitzar l’espai i aprofitar millor la llum, tant la que entra per les finestres com la del sostre.

S’han pogut aprofitar dues taules, dues calaixeres i tres prestatgeries del CEDI i s’han adquirit dues noves cadires de despatx.

Per il·luminar el Dipòsit de Cervera hi havia anteriorment 160 fluorescents. Aquesta gran quantitat de tubs suposava un problema ja que la potència no era suficient per encendre’ls tots al mateix temps.

De les possibles solucions, la Unitat de Manteniment ha considerat com la millor substituir els fluorescents per llums LED.

Amb el canvi a llums LED, la nova potència instal·lada és de 2552W, és a dir que la potència s’ha reduït en un 66% en tot l’enllumenat. L’estalvi de consum que això suposa, tot i que dependrà de les hores de funcionament, serà un 66% inferior del que hagués estat de mantenir els fluorescents i bombetes incandescents.

A part de l’avantatge econòmic que això suposa, també s’ha guanyat en quantitat de llum en tot el Dipòsit, ja que els llums LED col·locats són més potents que els anteriors tubs fluorescents.

Amb aquestes millores, el CRAI Dipòsit de Cervera enceta una nova etapa de major i millor activitat per al CRAI i per a la UB.