Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

Increment de l’ús dels recursos electrònics del CRAI de la UB durant el període de confinament

Us volem mostrar les dades més significatives sobre l’ús dels recursos electrònics durant aquests mesos en estat d’alarma. L’estudi comprèn els mesos de febrer, març i abril de 2020, període que inclou el temps de confinament iniciat el dia 15 de març.

Les dades, que s’han extret del SIRE (Servei Intermediari d’accés als Recursos Electrònics), són proporcionades, com és habitual, pels nostres companys informàtics de l’Àrea de Tecnologies de la UB.

En aquest gràfic mostrem el nombre total de sessions i el volum de Mb utilitzats per les descàrregues realitzades i les pàgines vistes durant aquests tres mesos.

Durant el mes de març de 2020, el nombre de sessions al SIRE dels usuaris de la UB s’ha incrementat un 37,74% respecte del mes de febrer. En nombre de Mb, l’augment ha estat del 27,67 %.

A l’abril de 2020 l’increment de sessions ha estat d’un 53,47%, i d’un 56,67% en nombre de Mb. S’entén aquest major augment aquest mes d’abril perquè el confinament ha afectat només mig mes de març.

El percentatge d’usuaris per tipus que accedeixen a través del SIRE als recursos electrònics es manté estable, tal com es mostra en aquest gràfic. En tot cas, el grup que més ha incrementat l’ús ha estat el dels estudiants, i en concret el dels estudiants de grau.

També us volem mostrar l’increment experimentat en els mesos de març i abril de 2020 -confinats- respecte dels mateixos mesos de l’any 2019.

En aquesta comparativa s’aprecia un augment del nombre d’usuaris del 11,21 % durant el març de 2020 i del 25,67 % a l’abril de 2020, respecte d’aquests mesos al 2019.

Veiem també que es produeix un alt increment en les variables que donen major informació sobre l’ús del SIRE: el nombre de sessions i el consum de Mb.

Si prenem com a referència el mes d’abril de 2020, afectat del tot pel confinament, podem inferir que l’augment del volum de sessions respecte de l’abril de 2019 ha estat del 59,61% i el volum de Mb s’ha incrementat un 83,25%.


Deixa un comentari

Els recursos de la Biblioteca Digital de Catalunya durant el 2019

Article publicat al Blog del CSUC amb data 18 de maig de 2020

La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) conté informació electrònica contractada conjuntament per les biblioteques membres del CSUC, d’accés restringit, així com els repositoris que contenen documentació generada per les institucions de l’àmbit del Consorci, d’accés obert.

Les contractacions conjuntes d’informació electrònica van iniciar-se el 1999 i, actualment, la BDC dona accés a més de 20.000 revistes electròniques, més de 24.000 llibres electrònics i 26 bases de dades de diferents editors comercials.

Durant l’any 2019 el recurs més consultat han estat les revistes electròniques, amb un 71% dels usos totals de la BDC, seguides pels llibres electrònics (18% de les consultes) i les bases de dades (11%).

Pel que fa a la comparativa anual, el 2019 s’han realitzat 5.173.498 consultes a les revistes electròniques, 129.549 consultes més que l’any 2018.

En canvi, hi ha una tendència a la baixa respecte a les consultes de llibres electrònics i bases de dades. Els llibres electrònics han rebut 1.284.338 consultes l’any 2019, 429.177 menys que l’any 2018, i les bases de dades han rebut 843.865 consultes el 2019, el que suposa 258.092 consultes menys que el 2018.


Deixa un comentari

Focus on Peer Review. Curs en línia gratuït de Nature Masterclasses

Blog de Física i Química-CRAI

Focus on Peer Review és un curs gratuït en línia, que ofereix Nature Masterclasses, adreçat a investigadors novells i experts en la revisió per parells de la Universitat de Barcelona

Detalls del curs:

  • Accés: gratuït, prèvia inscripció
  • Durada: 3-4 hores
  • Instructors: editors de Nature Research i investigadors de l’Imperial College London i King’s College London
  • Certificat a l’acabament del curs
  • Organitzador: Nature Masterclasses, un servei de formació de Nature Research, part de Springer Nature

Contingut del curs:

  1. Mòdul 1: Paper del revisor per parells
  2. Mòdul 2: Informe de revisió per parells
  3. Mòdul 3: Ètica en la revisió per parells
  4. Mòdul 4: Canvis i innovacions en la revisió per parells

View original post


Deixa un comentari

Noves dades a l’Observatori de l’accés obert de les universitats catalanes

Article publicat al Blog Recercant en obert del CRAI de la UB. Dilluns 18 de maig de 2020

Noves dades a l’Observatori de l’accés obert de les universitats catalanes

L’Observatori de l’accés obert té per objectiu fer el seguiment de l’estat de l’accés obert a les universitats catalanes. Aquest observatori mostra per a cada any des del 2011, els articles científics de cada universitat publicats en accés obert i en tancat. Les fonts d’informació utilitzades són Web of Science i Scopus. La informació s’actualitza dos cops l’any, durant els mesos d’abril i octubre. A la darrera actualització d’abril de 2020 s’han incorporat les dades de 2019 de totes les universitats catalanes inclosa la Universitat Ramon Llull. Amb això es pot dir que l’Observatori ja inclou informació sobre l’evolució de l’accés obert a totes les universitats de Catalunya. Trobareu tota la informació detallada sobre l’Observatori de l’accés obert en aquest enllaç. Al següent gràfic es poden veure els  nivells d’accés obert de les universitats catalanes segons la inclusió de les publicacions de 2019 en un repositori. Qualsevol etiqueta “Green” indica disponibilitat en un repositori segons la via verda. Aquesta informació encara no hi és a l’Observatori, però s’inclourà pròximament.


Deixa un comentari

Xarxes CRAI. Increment del seu us en el període de confinament. Mostra dels comptes de Twitter

Les xarxes socials del CRAI de la UB han experimentat durant aquests darrers dies una activitat molt per sobre de la registrada en els mesos anteriors a l’estat d’alarma. Com a exemple d’aquesta pujada, us volem mostrar algunes dades significatives referents als comptes de Twitter del CRAI pel que fa al nombre de tuits publicats, d’impressions, d’interaccions, de clics, de retuits i d’agradaments. Per una banda parlem de la tendència general que s’ha donat en el total dels comptes i per l’altra mostrem en detall l’activitat dels comptes de Docència i genèric del CRAI per veure millor l’evolució que hi ha hagut.

Nombre de tuits publicats. El nombre de tuits dels comptes de Twitter del CRAI ha augmentat en aquest període, tot i que no pot ser molt major ja que no hi ha hagut gaire temps disponible per publicar. Així i tot, en el mes de març del 2020 veiem el valor més elevat de la sèrie, amb 2.437 tuits.

El compte de la Unitat de Docència va mostrar, per raons òbvies, un augment molt significatiu del ritme de publicació a Twitter dels darrers mesos, arribant durant el mes de març als 191 tuits, molt per sobre del que és habitual.

El compte genèric del CRAI, que tradicionalment és el que més piula (inclosos retuits d’altres comptes) d’entre tots els comptes del CRAI (Unitats i CRAI Biblioteques), en aquest període de tancament de la UB ha mostrat un ritme baix de publicacions. Durant el mes de març s’han publicat 314 tuits.twitter1twitter3  twitter2

Nombre d’impressions. On si que s’ha notat un gran increment en tots els comptes durant el confinament és en el nombre d’impressions (vegades que es veuen els tuits al timeline dels usuaris de Twitter). Al mes de març s’ha arribat a 837.300 impressions.

L’augment del nombre d’impressions del compte de Docència és espectacular respecte als mesos anteriors. Durant el mes de març arriba a les 51.400 impressions.

També el compte del CRAI ha mostrat un augment molt important del nombre d’impressions durant els mesos de confinament. Els mesos de març i abril mostren uns valors de 89.200 i 79.700 impressions respectivament.twitter4twitter6  twitter5

Nombre d’interaccions. La taxa d’interacció és molt baixa sempre, ja que mesura el nombre d’interaccions (clics, retuits, respostes, etc..) respecte al nombre total d’impressions rebudes. Tot i així aquesta dada ha pujat els mesos de març i abril, amb uns valors mitjans de 1,5 i 1,6 respectivament.

El compte de Docència mostra un increment molt alt de la taxa d’interacció. Això vol dir que els usuaris que veuen els seus tuits hi interaccionen amb més freqüència. Els valors de març i abril són de 3,1 i 3,6 respectivament.

El compte del CRAI no mostra un augment tan elevat, però tot i així si que s’arriba als màxims valors de la sèrie durant març (1,8) i abril (2,0).twitter7twitter9  twitter8

Nombre de clics. El nombre de clics indica l’interès dels usuaris per la informació enllaçada als tuits que es publiquen. Les dades de març i abril dupliquen els valors dels mesos anteriors. Durant el mes de març s’han fet 4.278 clics a enllaços i a l’abril 4.433.

El de la Unitat de Docència és el compte de Twitter que mostra més clarament l’interès suscitat entre els usuaris. Ha multiplicat per més de 5 aquest valor. Durant el mes de març s’han fet 766 clics i a l’abril 499.

El compte del CRAI també reflecteix l’augment del nombre de clics, tot i que no de forma tan acusada. Tot i així aquest valor es multiplica per 4 o 5 respecte els darrers mesos. Al març 475 clics i a l’abril 635.twitter91twitter93   twitter92

Nombre de retuits. El nombre de retuits rebuts pels comptes del CRAI també ha augmentat, en general, arribant als 2.185 RT durant març i als 1.709 a l’abril.

També és molt evident l’augment de RT rebuts pels tuits del compte del CRAI, especialment durant el mes de març, quan va arribar a 299 retuits.twitter94twitter96   twitter95

Nombre d’agradaments. El nombre d’agradaments ja és força alt normalment, però tot i així es veu un increment evident als mesos de març abril (4.648 i 4.194 agradaments respectivament).

Durant el mes de març el compte de Docència ha arribat als 433 agradaments. És un valor molt mes alt de l’habitual dels darrers mesos.

Igual que altres paràmetres, el compte del CRAI també mostra un augment durant els mesos de tancament. Al mes de març s’obtenen 424 agradaments i al mes d’abril 422.twitter97twitter99   twitter98


Deixa un comentari

Increment de l’ús del Servei d’Atenció als Usuaris (S@U) del CRAI durant el període de confinament

logosaugran_0

El Servei d’Atenció als Usuaris (S@U) del CRAI de la UB, ha experimentat un important increment de consultes des que va començar l’etapa de confinament.

s@U general S@U docència(1)Dins l’ambit general del servei (S@U General) hi ha hagut, durant la segona quinzena del mes de març, un increment de 44 consultes envers les dades del mateix període del curs passat. S’han rebut, del 14 al 31 de març de 2020, 108 consultes que contrasten amb les 64 rebudes al 2019. El mes d’abril, que hem tancat amb 196 consultes, ha tingut un increment de 87 peticions envers el mateix mes de l’any 2019 en que se’n van rebre 109.

s@U general S@U docènciaÉs a dir, des que va començar l’estat d’alarma a mitjans de març, fins al 30 d’abril de 2020, s’han rebut i contestat 304 consultes, 131 més que en el mateix període de l’any passat, ateses per 20 contestadors, en torns de matí i tarda de dilluns a divendres i caps de setmana i festius. L’increment de peticions ha estat així de més del 75%.

El tema més consultat ha estat l’Accés als recursos d’informació, seguit pel Servei de préstec / préstec consorciat PUC i l’obertura de biblioteques; D’altra banda, el col·lectiu que més ha utilitzat el servei durant aquests mesos de confinament és el de Personal extern (que inclou professorat que consta com a personal extern i col·laboradors docents i investigadors, entre d’altres), seguit pels estudiants i el personal docent.

Pel que fa a l’àmbit de Docència (S@U Docència), les dades són encara més significatives.

s@U general S@U docència(2)S’han rebut i contestat 1032 consultes del 13 de març al 30 d’abril de 2020, envers les 239 rebudes en el mateix període l’any 2019. Això representa un increment de 793 consultes rebudes del personal docent i els estudiants en aquest període de crisi. En aquest cas han augmentat les consultes un 332%.

tictac2