Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

Xarxes CRAI. Increment del seu us en el període de confinament. Mostra dels comptes de Twitter

Les xarxes socials del CRAI de la UB han experimentat durant aquests darrers dies una activitat molt per sobre de la registrada en els mesos anteriors a l’estat d’alarma. Com a exemple d’aquesta pujada, us volem mostrar algunes dades significatives referents als comptes de Twitter del CRAI pel que fa al nombre de tuits publicats, d’impressions, d’interaccions, de clics, de retuits i d’agradaments. Per una banda parlem de la tendència general que s’ha donat en el total dels comptes i per l’altra mostrem en detall l’activitat dels comptes de Docència i genèric del CRAI per veure millor l’evolució que hi ha hagut.

Nombre de tuits publicats. El nombre de tuits dels comptes de Twitter del CRAI ha augmentat en aquest període, tot i que no pot ser molt major ja que no hi ha hagut gaire temps disponible per publicar. Així i tot, en el mes de març del 2020 veiem el valor més elevat de la sèrie, amb 2.437 tuits.

El compte de la Unitat de Docència va mostrar, per raons òbvies, un augment molt significatiu del ritme de publicació a Twitter dels darrers mesos, arribant durant el mes de març als 191 tuits, molt per sobre del que és habitual.

El compte genèric del CRAI, que tradicionalment és el que més piula (inclosos retuits d’altres comptes) d’entre tots els comptes del CRAI (Unitats i CRAI Biblioteques), en aquest període de tancament de la UB ha mostrat un ritme baix de publicacions. Durant el mes de març s’han publicat 314 tuits.twitter1twitter3  twitter2

Nombre d’impressions. On si que s’ha notat un gran increment en tots els comptes durant el confinament és en el nombre d’impressions (vegades que es veuen els tuits al timeline dels usuaris de Twitter). Al mes de març s’ha arribat a 837.300 impressions.

L’augment del nombre d’impressions del compte de Docència és espectacular respecte als mesos anteriors. Durant el mes de març arriba a les 51.400 impressions.

També el compte del CRAI ha mostrat un augment molt important del nombre d’impressions durant els mesos de confinament. Els mesos de març i abril mostren uns valors de 89.200 i 79.700 impressions respectivament.twitter4twitter6  twitter5

Nombre d’interaccions. La taxa d’interacció és molt baixa sempre, ja que mesura el nombre d’interaccions (clics, retuits, respostes, etc..) respecte al nombre total d’impressions rebudes. Tot i així aquesta dada ha pujat els mesos de març i abril, amb uns valors mitjans de 1,5 i 1,6 respectivament.

El compte de Docència mostra un increment molt alt de la taxa d’interacció. Això vol dir que els usuaris que veuen els seus tuits hi interaccionen amb més freqüència. Els valors de març i abril són de 3,1 i 3,6 respectivament.

El compte del CRAI no mostra un augment tan elevat, però tot i així si que s’arriba als màxims valors de la sèrie durant març (1,8) i abril (2,0).twitter7twitter9  twitter8

Nombre de clics. El nombre de clics indica l’interès dels usuaris per la informació enllaçada als tuits que es publiquen. Les dades de març i abril dupliquen els valors dels mesos anteriors. Durant el mes de març s’han fet 4.278 clics a enllaços i a l’abril 4.433.

El de la Unitat de Docència és el compte de Twitter que mostra més clarament l’interès suscitat entre els usuaris. Ha multiplicat per més de 5 aquest valor. Durant el mes de març s’han fet 766 clics i a l’abril 499.

El compte del CRAI també reflecteix l’augment del nombre de clics, tot i que no de forma tan acusada. Tot i així aquest valor es multiplica per 4 o 5 respecte els darrers mesos. Al març 475 clics i a l’abril 635.twitter91twitter93   twitter92

Nombre de retuits. El nombre de retuits rebuts pels comptes del CRAI també ha augmentat, en general, arribant als 2.185 RT durant març i als 1.709 a l’abril.

També és molt evident l’augment de RT rebuts pels tuits del compte del CRAI, especialment durant el mes de març, quan va arribar a 299 retuits.twitter94twitter96   twitter95

Nombre d’agradaments. El nombre d’agradaments ja és força alt normalment, però tot i així es veu un increment evident als mesos de març abril (4.648 i 4.194 agradaments respectivament).

Durant el mes de març el compte de Docència ha arribat als 433 agradaments. És un valor molt mes alt de l’habitual dels darrers mesos.

Igual que altres paràmetres, el compte del CRAI també mostra un augment durant els mesos de tancament. Al mes de març s’obtenen 424 agradaments i al mes d’abril 422.twitter97twitter99   twitter98


Deixa un comentari

Increment de l’ús del Servei d’Atenció als Usuaris (S@U) del CRAI durant el període de confinament

logosaugran_0

El Servei d’Atenció als Usuaris (S@U) del CRAI de la UB, ha experimentat un important increment de consultes des que va començar l’etapa de confinament.

s@U general S@U docència(1)Dins l’ambit general del servei (S@U General) hi ha hagut, durant la segona quinzena del mes de març, un increment de 44 consultes envers les dades del mateix període del curs passat. S’han rebut, del 14 al 31 de març de 2020, 108 consultes que contrasten amb les 64 rebudes al 2019. El mes d’abril, que hem tancat amb 196 consultes, ha tingut un increment de 87 peticions envers el mateix mes de l’any 2019 en que se’n van rebre 109.

s@U general S@U docènciaÉs a dir, des que va començar l’estat d’alarma a mitjans de març, fins al 30 d’abril de 2020, s’han rebut i contestat 304 consultes, 131 més que en el mateix període de l’any passat, ateses per 20 contestadors, en torns de matí i tarda de dilluns a divendres i caps de setmana i festius. L’increment de peticions ha estat així de més del 75%.

El tema més consultat ha estat l’Accés als recursos d’informació, seguit pel Servei de préstec / préstec consorciat PUC i l’obertura de biblioteques; D’altra banda, el col·lectiu que més ha utilitzat el servei durant aquests mesos de confinament és el de Personal extern (que inclou professorat que consta com a personal extern i col·laboradors docents i investigadors, entre d’altres), seguit pels estudiants i el personal docent.

Pel que fa a l’àmbit de Docència (S@U Docència), les dades són encara més significatives.

s@U general S@U docència(2)S’han rebut i contestat 1032 consultes del 13 de març al 30 d’abril de 2020, envers les 239 rebudes en el mateix període l’any 2019. Això representa un increment de 793 consultes rebudes del personal docent i els estudiants en aquest període de crisi. En aquest cas han augmentat les consultes un 332%.

tictac2