Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

Canvis en el Marc normatiu del CRAI de la UB

La Comissió de Biblioteca delegada del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar el 15 de juliol de 2022 les actualitzacions d’alguns documents del marc normatiu del CRAI, que entren en vigor el dia 7 de setembre de 2022.

Els reglaments que s’han modificat ja es poden consultar al web del CRAI i al Dipòsit Digital de la UB:

  1. Reglament del servei de préstec
  2. Reglament d’ús de la Biblioteca Digital
  3. Reglament dels CRAI biblioteques
  4. Normativa d’ús dels CRAI biblioteques
  5. Normativa d’ús i conservació del Fons Patrimonial (Fons Antic i Fons Documentals)
  6. Política de gestió de la col·lecció


Deixa un comentari

Préstec de documents als CRAI Biblioteques de la UB. Novetats al reglament

Trobareu tota la informació al Reglament del Servei de préstec del CRAI de la UB.