Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

El Thesaurus de la UB i Coeli: una col·laboració profitosa

El CRAI de la UB ha treballat amb Coeli en més d’una ocasió, i un dels exemples més reeixits ha estat el de la gestió del Thesaurus de la UB (THUB) des de la seva plataforma documental.

Coeli permet difondre, documentar i gestionar col·leccions des del núvol de forma àgil i intuïtiva. Podeu veure en el seu Blog, com ha estat el procés de treball amb el Thesarurus i les seves característiques tecnològiques.

Es necessitava sincronitzar les dades procedents d’una base de dades d’origen, preparar-les i difondre-les. La tecnologia de Coeli, dotada amb l’API Rest JSON i basada en estàndards internacionals, actua com a hub d’integració des d’on gestionar i publicar la informació de forma centralitzada. Així, s’ha pogut posar el THUB a l’abast de la comunitat d’estudiants i investigadors, de manera àgil i intuïtiva.

Visiteu el THUB i els seus +21.300 descriptors temàtics, +6.400 descriptors geogràfics i +200 descriptors de gènere/forma.


Deixa un comentari

Namsor app: una eina d’anàlisi i classificació de noms per gènere

Bloc de Lletres

Aprofitem la celebració del #8M, Dia Internacional de les Dones, per presentar-vos una eina que serveix per analitzar i extreure el gènere probable dels noms de persones d’un conjunt de dades: Namsor, name checker for gender, origin and ethnicity classification. Aquesta eina pot resultar útil de moltes maneres, també per analitzar el grau de representació de les dones en diferents entorns.

En l’exemple següent hem fet servir la funcionalitat d’analitzar el gènere dels noms per quantificar fins a quin punt les autores estarien representades en els registres marcats al catàleg com a bibliografia recomanada dels plans docents de Filologia i Comunicació (cursos 2020-21 i 2021-22), extraient el gènere probable dels noms.

Limitacions de l’estudi:

A banda de les limitacions pròpies de l’aplicació amb possibles errors d’assignació de gènere que no hàgim pogut detectar (cal dir que l’aplicació Namsor no pot distingir els autors de gènere no binari), respecte al…

View original post 142 more words