Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


1 comentari

El CRAI de la UB diposita 2.100 caixes al GEPA al 2022

Publicat el 08-03-2023 a Notícies del CSUC.

La Universitat de Barcelona (UB) ha dut a terme fins a vuit càrregues de documentació al magatzem cooperatiu GEPA el 2022. Es tracta de fons cooperatius que aquesta universitat tenia fins ara en altres punts, a Barcelona i al Dipòsit de Cervera

En total, la UB ha dipositat al GEPA 2.100 caixes plenes de documentació, que ocupen més de 500 metres de prestatges d’aquest equipament. Això fa que el GEPA hagi tancat el 2022 gairebé al 90% de la seva capacitat total, amb 20.450 metres ocupats dels 23.500 metres totals de què disposa el servei. 

El 2022 també ha estat un any de rècord al GEPA, tant en nombre de càrregues com en usos de la col·lecció. Sumant les vuit càrregues de la UB, al GEPA s’hi han realitzat l’últim any fins a 31 càrregues de documentació entre fons cooperatius i propis de diferents institucions, i 809 peticions, 200 més que el 2021.

El GEPA respon a les inicials de Garantia d’Espai per a la Preservació de l’Accés. És un servei de dipòsit cooperatiu per a emmagatzemar i conservar documents de baix ús, garantir-ne la seva preservació futura i l’accessibilitat. A més, afavoreix l’alliberament d’espai a les biblioteques per destinar-lo a nous usos.