Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

Contactes amb les biblioteques de centres adscrits a la Universitat de Barcelona

El passat dia 18 de gener va tenir lloc una trobada amb els responsables de les biblioteques dels centres adscrits Biblioteca de Sant Joan de Deu, Biblioteca de l’INEFC i el Centre de Recursos del Campus CETT amb la Directora Judit Casals i la responsable de la Unitat de Procés Tècnic Rosa Fabeiro.

La trobada tenia per objectiu reprendre el contacte després de la implementació d’ALMA i de posar al dia els convenis amb les diferents institucions, conèixer l’impacte que ha tingut en ells el canvi de sistema i també compartir bones pràctiques i necessitats de suport per part del CRAI.

Pel que fa al canvi a ALMA creuen que estan funcionant amb normalitat però demanen algunes formacions més a la mida de les seves necessitats així com una introducció als informes d’analytics. Però han sorgit també altres temes del seu interès.

Com a resultat de la reunió s’han plantejat de cara al 2023 les següents accions:

  1. Dissenyar un pla de formació i suport en ALMA a la mida de les seves necessitats
  2. Incloure’ls en altres formacions del CRAI dins de les convocatòries de Formació del PAS que puguin ser d’interès
  3. Estudiar la possibilitat d’incloure les publicacions electròniques pròpies d’aquests centres en ALMA i la correcta autenticació dels seus usuaris
  4. Estudiar possibles millores per a la integració en ALMA dels seus usuaris propis sense credencials UB.
  5. Mantenir un calendari periòdic de trobada per continuar compartint experiències i necessitats.