Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


3 comentaris

Deu anys de Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona (2007-2017)

El mes de març de 2007 es va inaugurar el Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, un espai on es pretén recollir totes les publicacions digitals en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i altres membres de la comunitat universitària, amb l’objectiu principal de preservar i difondre els documents creats en el si de la nostra universitat.

Al Dipòsit Digital els documents es publiquen en col·leccions organitzades en comunitats, i les primeres van ser: Docència, Institucional i Treballs dels alumnes.

A 29 de març de 2017 hi ha vuit comunitats que contenen 693 col·leccions: 

〉 Dades   Docència   Institucional   Mediateca   Programari   Recerca   Tesis Doctorals   Treballs de l’alumnat

Des de l’inici hi ha hagut una política molt clara quant a quins són els documents que es poden publicar i com:

 • Un document ha de tenir com a mínim un autor de la Universitat de Barcelona per ser publicat al Dipòsit Digital
 • Tots els documents han de portar associats els drets. Ja sigui els que s’assignen en el moment de ser publicats al Dipòsit o els de la llicència amb la que van ser publicats originalment. Al repositori trobem documents amb Creative Commons, tots els drets reservats i de domini públic
 • Es permet fer auto arxiu als autors a les col·leccions de Docència, i arxiu al personal del CRAI a la resta de comunitats.

L’any 2008 es crea el grup de treball (Dipòsit Digital / GREC) que realitza la seva tasca fins al 2012. La finalitat d’aquest grup de treball és el d’establir una interconnexió entre el GREC i el Dipòsit Digital perquè, a l’hora d’actualitzar el currículum, els autors puguin dipositar una còpia dels seus articles juntament amb la referència bibliogràfica al Dipòsit Digital d’una manera més automàtica. L’objectiu final és el de contribuir a difondre en accés obert els resultats de la recerca publicats per professors de la Universitat en revistes científiques.

A finals de l’any 2010 s’inaugura el canal del Dipòsit Digital a Twitter.

El Consell de Govern el 7 de juny de 2011,  aprova el document “Política d’accés obert a la Universitat de Barcelona” que marca la política de la Universitat per a l’accés obert i estableix que qualsevol membre de la comunitat acadèmica dipositarà una còpia electrònica de les seves publicacions acadèmiques en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona, immediatament després que es publiquin, en un termini no superior als sis mesos.

L’any 2011 es crea la comunitat Programari que inclou programes informàtics creats per membres de la Universitat.

El 2012 s’estableix de manera definitiva la interconnexió entre el GREC i el Dipòsit Digital amb una prova pilot. Aquesta prova consisteix a connectar l’aplicació Curricula del GREC amb el Dipòsit Digital, de tal manera que el professorat pot penjar al GREC el document (preprint, postprint o versió editorial d’un article) amb el suport dels bibliotecaris. Des d’octubre de 2012, la ingesta d’articles publicats a les revistes científiques es farà de GREC a Dipòsit Digital.

El 2013 es crea la comunitat de Tesis Doctorals que fins ara no es publicaven al repositori. Es recol·lecten totes les tesis de la Universitat publicades a TDX. A partir d’aquest any es publiquen simultàniament doncs al Dipòsit Digital i a TDX.

El 2014 es crea la comunitat Dades, i les col·leccions Dades-Institucional i Dades-Recerca. Es tracta de col·lecciones que contenen dades en brut obtingudes de l’anàlisi dels serveis de la Universitat, o dades experimentals generalment associades a articles de científics publicats a l’apartat de Recerca.

El mes de març de 2016 s’estrena una nova versió del programa DSpace, eina que suporta el Dipòsit Digital, que suposa substancials millores respecte a l’anterior versió:

 • Interfície totalment adaptada a dispositius mòbils, en tres llengües (català, castellà i anglès) i amb els logotips renovats i actualitzats, per adaptar-se a la nova imatge institucional
 • Nova opció perquè els usuaris que consulten un document, el puguin compartir a través de les xarxes socials (Facebook, Twitter), enviar-lo per correu electrònic, enviar-lo a imprimir, o enviar-lo al gestor de referències Mendeley
 • Accés a la consulta de les estadístiques de documents concrets publicats al repositori (cal estar identificat)

Al Ranking Web de Repositorios (gener de 2017) el Dipòsit Digital ocupa la posició 13 entre els repositoris espanyols i la 183 del món.

En aquests deu anys hi ha hagut una progressió important pel que fa a documents publicats i a 29 de març de 2017 el Dipòsit conté ja 30.000 documents.

Si sou membres de la Universitat de Barcelona i esteu interessats en publicar-hi però encara no ho heu fet mai, podeu consultar les condicions per fer-ho.

Ara també teniu l’oportunitat d’opinar sobre el Dipòsit Digital de la Universitat. Trobareu una curta enquesta de satisfacció a la pàgina principal. Us agrairem que la contesteu.


1 comentari

“Emerging Source Citation Index (ESCI)”. Nova eina per als editors de revistes científiques

ESCI_button_notEl passat mes de novembre Web of Science (WoS) va llençar el seu nou producte Emerging Source Citation Index (ESCI), editat per Thomson Reuters.

ESCI és un índex de citació de caràcter multidisciplinari que recull revistes de ciències, ciències socials, arts i humanitats avaluades per Thomson. Aquestes publicacions, a més de ser compatibles amb els requisits tècnics de Thomson, han de complir també aquests requisits bàsics:  disposar de codi ètic, publicar continguts rellevants per a la comunitat científica, disposar d’informació bibliogràfica en llengua anglesa i fer revisió per parells.

Actualment hi ha 3621 revistes, recuperables per títol, per ISSN i per matèria. A través de la llista de títols de revista, se’n localitzen nou editades per la Universitat de Barcelona:

 1. 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada 
 2. Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal
 3. Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística
 4. Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies
 5. Anuari de Filologia. Llengues i Literatures Modernes
 6. Digital Education Review
 7. Convivium
 8. SVMMA
 9. On the W@terfront

Des de la seva aparició, ESCI ha sigut tema de debat per part d’editors, directors de revistes i també d’investigadors i bibliotecaris. Va ser, per exemple, un dels temes tractats al 6è Congrés Internacional de Revistes de Ciències Socials i Humanitats (CRECS) que va tenir lloc a Barcelona el passat 4 i 5 de maig i on Mila Cahue, de Thomson Reuters, va fer la presentació: Web of Science. Objetivos y evolución de las revistas recogidas en ESCI (presentació / vídeo). La indexació d’una revista a ESCI podria ser un pas previ a la inclusió a les bases de dades de Thomson amb factor d’impacte però no implica que en un futur aquesta publicació sigui considerada revista d’impacte, sinó que pot constar de forma permanent a ESCI.

Si sou editors d’una revista de la Universitat de Barcelona i voleu conèixer més detalladament els criteris d’avaluació per a la inclusió d’un títol a ESCI, poseu-vos en contacte amb el responsables d’edició de revistes científiques de la Unitat de Projectes del CRAI de la Universitat.