Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

El Govern aprova la primera Estratègia Nacional de Ciència Oberta (ENCA)

Publicat el 05-05-2023 a Notícies del CSUC.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest 3 de maig la primera Estratègia Nacional de Ciència Oberta (ENCA) per al període 2023-27, elaborada pel Ministeri de Ciència i Innovació i el Ministeri d’Universitats.

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, ha destacat que aquesta Estratègia estableix l’accés obert als resultats de la recerca finançats amb fons públics, complint i desenvolupant la nova Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Per la seva banda, Joan Subirats ha ressaltat que un dels objectius de l’ENCA és diversificar els mecanismes de publicació i comunicació de resultats i donar suport a models no comercials que garanteixin la qualitat de les publicacions.

Les mesures contemplades en l’ENCA mobilitzaran un pressupost públic de 23,8 milions d’euros el 2023 i s’estima que es mantindrà aquesta inversió anual fins al 2027.

Aquests recursos estan destinats a enfortir la qualitat, la transparència i la reproductibilitat de l’activitat científica a Espanya, millorar la difusió entre el personal científic i la transferència a la societat i dissenyar les vies per les quals el nostre país respon als reptes que té la comunitat científica davant aquest nou paradigma global.

Objectius de l’Estratègia Nacional de Ciència Oberta

L’Estratègia Nacional de Ciència Oberta (ENCA) té quatre objectius estratègics. En primer lloc, garantir la existència d’infraestructures digitals interoperables prou robustes i ben articulades per absorbir l’impacte de la implementació d’una política nacional de ciència oberta i facilitar la seva integració en l’ecosistema internacional i en l’European Open Science Cloud (EOSC).

En segon lloc, està orientada a fomentar la gestió adequada de les dades de recerca generades pel sistema nacional d’R+D+I a través dels principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) per augmentar la seva localització, accessibilitat, interoperabilitat i reutilització.

En tercer lloc, pretén implementar l’accés obert i gratuït per defecte a les publicacions i resultats científics finançats de forma directa o indirecta amb fons públics per a tota la ciutadania.

Finalment, estableix nous mecanismes d’avaluació de la recerca i un sistema d’incentius i reconeixements dirigits a impulsar les pràctiques de ciència oberta, així com capacitar a tot el personal (investigador, gestor, finançador, avaluador) per alinear el seu rendiment professional amb els principis de la ciència oberta.

L’Estratègia està alineada amb el conjunt de mesures i polítiques impulsades per la Unió Europea per avançar cap a un model de recerca basat en la publicació oberta dels resultats i dades de recerca.

A nivell europeu també s’està avançant per canviar l’avaluació del rendiment dels investigadors, passant d’un model que només té en compte indicadors quantitatius de publicació en revistes a un altre que tingui en compte també indicadors qualitatius i d’impacte social de la recerca.

Font: Ministeri de Ciència i Innovació.


Deixa un comentari

Disponible l’informe 2023 de Marshall Breeding sobre els sistemes de gestió bibliotecària

Publicat el 04-05-2023 a Notícies del CSUC.

Ja ha sortit publicat l’informe anual de Marshall Breeding “2023 Library Systems Report: The advance of open systems” a l‘American Libraries: the magazine of the American Libraries Association, del mes de maig de 2023.

L’informe descriu l’estat actual i les tendències dels productes i serveis tecnològicament estratègics i les organitzacions que els creen i desenvolupen.

Aquest any fa èmfasi en la inversió continuada de les biblioteques en productes tecnològics estratègics, inversió que ja va començar el 2022. Parla tant d’organitzacions privades com sense ànim de lucre, que ofereixen productes per la gestió de recursos de les biblioteques, especialment aquells fàcilment integrables als Sistemes de Gestió de Biblioteca (ILS per les seves sigles en anglès).

Pel que fa als programaris que suporten els ILS, cal destacar que continuen dominant àmpliament el mercat el productes propietaris. Tot i així, les alternatives de codi lliure estan, any rere any, sent més competitives. De fet, es posa en relleu l’associació entre EBSCO i OLE (Open Library Environment) que porta des del 2016 desenvolupant FOLIO. En el darrer any la Library of Congres ha escollit aquest programari per a la seva gestió a través d’un contracte d’uns 25 milions de dòlars.

Cal destacar que el sistema Alma d’Ex Libris, que utilitzen les universitats del CSUC, el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i la Biblioteca de Catalunya, continua el seu ascens amb un altre any de fortes vendes. El 2022, Ex Libris ha ampliat les instal·lacions d’aquest programari de gestió bibliotecària a 2.365.

També podeu consultar les dades sobre els proveïdors i estadístiques de vendes disponibles a Library Technology Guides.


Deixa un comentari

El repositori de dades de recerca e-cienciaDatos obté el CoreTrustSeal

Publicat el 03-05-2023 a Notícies del CSUC.

El repositori de dades de recerca en obert del Consorcio Madroño, anomenat e-cienciaDatos, ha aconseguit el prestigiós certificat CoreTrustSeal, que garanteix els principis FAIR per a les seves dades i els requisits d’Horizon Europe Open Science per a la gestió de les dades de recerca.

El certificat CoreTrustSeal és atorgat per l’organització CoreTrustSeal, resultat de la unió de les entitats World Data System i Data Seal of Approval. e-cienciaDatos és el segon repositori espanyol a aconseguir aquest certificat (el primer de caràcter multidisciplinar) que ja tenen 84 repositoris de dades a tot el món.

En els darrers anys, tant els organismes de finançament europeus i espanyols com alguns editors exigeixen o recomanen que les dades de recerca que acompanyen una publicació científica siguin arxivades en un repositori de dades fiable. e-cienciaDatos ja complia molts dels requisits per ser considerat fiable: entre ells, disposar d’un pla de preservació, l’assignació de DOI als datasets i el control de versions. Amb aquest segell, el repositori obté, a més, la verificació oficial exigida per a la majoria dels projectes d’Horizon Europe.

El repositori e-cienciaDatos va ser creat pel Consorcio Madroño el desembre de 2016 per tal de donar visibilitat a les dades de recerca de les seves universitats membres, garantir-ne la preservació i facilitar-ne l’accés i la reutilització i és equivalent al CORA.RDR. Els dos repositoris tenen un acord de recolzament mutu pel que cadascun conserva una còpia fosca de l’altre a efectes de preservació.