Blog CRAI Universitat de Barcelona

Blog del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

El personal del CRAI publica

 

El CRAI de la Universitat de Barcelona us vol mostrar les publicacions que el seu personal ha realitzat durant el segon semestre de l’any 2019. Totes les contribucions s’han dut a terme amb l’objectiu de difondre la nostra feina i donar-li valor, i amb la voluntat de treballar en tot moment per millorar els serveis que us oferim.

Aquestes són les publicacions 2019-II del personal del CRAI:

 • Puyal-González, Cristina; Alpañez López, M. Carmen; Caro-Benito, Conxi; Grifol-Clar, Eulàlia; Guardiola Pereira, Elena; Motcusí-Puig, Carme; Roca-Bonals, Anna; Salas-Ollé, Eva; Vall Casas, Aurora. Cómo reinventarse compartiendo conocimiento: Proyecto GicsExplora. Pòster presentat a: XVI Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud – Bibliosalud 2019. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. Abril 2019. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/139621 [Consulta 09/09/2019]
 • Andrades Màrquez, Tana. La Batalla: Semanario obrero de unificación marxista. Órgano del Partido Obrero de Unificación Marxista (1936-1938). Document de treball publicat al Dipòsit Digital de la UB. Setembre 2019. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/141137  [Consulta 27/09/2019]
 • Caballer Albareda, Gemma. De guardianes a gestores: el valor del patrimonio bibliográfico del CRAI Biblioteca de Reserva de la Universidad de Barcelona como activo en docencia y en investigación. Comunicació a: II Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico. Universitat de Santiago de Compostela, Facultad de Santiago de Compostela. 6 y 7 de junio de 2019.Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/136718 [Consulta 08/07/2019]
 • Casals, Judit. Gestió dades de recerca Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació. Comunicació a: II Jornada de Dades de Recerca. Universitat de Barcelona, 30 d’abril de 2019. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/136278 [Consulta 02/07/2019]
 • Florensa, Montserrat; Rossell, Anna. Digitalizar para no restaurar o restaurar para poder digitalizar.  Comunicació a: II Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico. Universitat de Santiago de Compostela, Facultad de Santiago de Compostela. 6 y 7 de junio de 2019. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/136663 [Consulta 08/07/2019].
 • Florensa, Montserrat. Restauració del diari la Batalla de la Guerra Civil al CRAI Taller de Restauració. Document de treball publicat al Dipòsit Digital de la UB. Setembre 2019. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/141138  [Consulta 27/09/2019].
 • Font Canudas, Montserrat. Estada a la UPC: Biblioteca de l’Escola Superior d’Enginyeria de Vilanova i La Geltrú. Comunicació exposada a: 8a Jornada de Bones Pràctiques: Estades en institucions del CSUC (CRAI UB). 26 de novembre de 2019.  Sala d’actes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/146261 [Consulta 16/01/2020].
 • Gairín, Gemma. Estada a la UPC: Biblioteca de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona. Est. (EEBE), Campus Diagonal-Besòs. Comunicació exposada a: 8a Jornada de Bones Pràctiques: Estades en institucions del CSUC (CRAI UB). 26 de novembre de 2019.  Sala d’actes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/146157 [Consulta 16/01/2020].
 • Juana, Concepción. Estada a la UPC: Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. Comunicació exposada a: 8a Jornada de Bones Pràctiques: Estades en institucions del CSUC (CRAI UB). 26 de novembre de 2019.  Sala d’actes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/146147 [Consulta 16/01/2020].
 • Labastida i Juan, Ignasi. Analizando el estado del acceso abierto en una universidad. a: RUIDERAe: Revista de Unidades de Información, 2019, num. 15, 12 p. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/142097 [Consulta 10 d’octubre de 2019].
 • Labastida i Juan, Ignasi; Samoilovich, Daniel. Ábrete, Sésamo: la ciencia abierta y la contribución de las universidades al desarrollo social y económico. Part de: Informe CYD 2018, Fundación Conocimiento y Desarrollo, 2019. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/141199 [Consulta 30/09/2019]
 • Marín Queral, Imma. Estada a la URL: Biblioteca de la Facultat Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Comunicació exposada a: 8a Jornada de Bones Pràctiques: Estades en institucions del CSUC (CRAI UB). 26 de novembre de 2019.  Sala d’actes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/146260 [Consulta 16/01/2020].
 • Navajas Navarro, Antoni. Estada a la UAB: Exposicions virtuals amb Omeka. Comunicació exposada a: 8a Jornada de Bones Pràctiques: Estades en institucions del CSUC (CRAI UB). 26 de novembre de 2019.  Sala d’actes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/146144 [Consulta 16/01/2020].
 • Prades, Lourdes. Estada al GEPA-CSUC. Comunicació exposada a: 8a Jornada de Bones Pràctiques: Estades en institucions del CSUC (CRAI UB). 26 de novembre de 2019.  Sala d’actes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/146226 [Consulta 16/01/2020].
 • Rossell, Anna; Florensa, Montserrat. De la restauración romántica a la restauración técnica de la encuadernación. Comunicació a: II Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico. Universitat de Santiago de Compostela, Facultad de Santiago de Compostela. 6 y 7 de junio de 2019.Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/136719 [Consulta 08/07/2019]
 • Rubio Durán, Marcial. Estada a la UdG: La formació d’usuaris. Comunicació exposada a: 8a Jornada de Bones Pràctiques: Estades en institucions del CSUC (CRAI UB). 26 de novembre de 2019.  Sala d’actes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/146259 [Consulta 16/01/2020].
 • Ruiz Fargas, Marina. Estada a la Biblioteca de Catalunya. Comunicació exposada a: 8a Jornada de Bones Pràctiques: Estades en institucions del CSUC (CRAI UB). 26 de novembre de 2019.  Sala d’actes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/146281 [Consulta 16/01/2020].
 • Universitat de Barcelona. CRAI; Hombrabella, Núria; Zaborras, Rosa; Nabona, Mina; Díaz, Max; González, Ana; Caballer, Gemma; Cornet, Jordi; Pons, Joan. 7a Jornada de Bones Pràctiques: Formació d’usuaris – CRAI UB. 16 de juliol de 2019. Sala Gabriel Oliver de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/137659 [Consulta 26/02/2020]
 • Universitat de Barcelona. CRAI; Navajas, Antoni; Juana, Concepción; Gairín, Gemma; Prades, Lourdes; Ruiz, Marina; Rubio, Marcial; Marin; Imma; Font, Montserrat. 8a Jornada de Bones Pràctiques: Estades en institucions del CSUC – CRAI UB.  26 de novembre de 2019. Sala d’actes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/146126 [Consulta 26/02/2020]

A les pàgines de Difusió i màrqueting del Web del CRAI trobareu les nostres publicacions a més d’altra informació interessant com poden ser els productes de màrqueting i les memòries anuals de l’activitat del CRAI.

Aprofitem per felicitar els autors per la feina feta i esperem que el CRAI segueixi publicant!


1 comentari

El CRAI en xifres 2019


Deixa un comentari

Les principals xarxes internacionals d’universitats s’uneixen per obrir les dades de recerca

Publicat a Notícies de la UB 19/02/2020

Nou xarxes universitàries de recerca intensiva, entre les quals hi ha la Lliga Europea d’Universitats de Recerca (LERU) —a la qual pertany la UB—, han signat la Declaració de la Sorbona, sobre els drets de les dades de recerca. El text referma la voluntat de les universitats de compartir les seves dades i, alhora, demana als governs un marc jurídic clar per regular aquest intercanvi i proporcionar els mitjans per posar-lo en pràctica.

La declaració és un document marc destinat a promoure l’intercanvi i l’ús adequat de les dades, una qüestió essencial per assegurar la qualitat i la transparència de la recerca. Tenint en compte que la major part de les dades de recerca estan finançades amb diner públic, aquests resultats representen milers de milions d’euros arreu del món. L’objectiu principal de la declaració és fer les dades accessibles per accelerar els descobriments científics i el desenvolupament econòmic. A Europa, segons un informe encarregat per la Comissió Europea, la millora en la gestió i compartició de les dades de recerca estalviaria 10.200 milions d’euros a l’any, amb un potencial addicional de 16.000 milions d’euros de valor afegit per la innovació generada.

Les associacions signants de la Declaració de la Sorbona representen més de 160 universitats de les més importants del món. Les nou entitats signants són: l’Associació d’Universitats Americanes (AAU), l’Aliança Africana d’Universitats de Recerca (ARUA), la Coordinació d’Universitats Franceses de Recerca Intensiva (CURIF), German U15, la Lliga Europea d’Universitats de Recerca (LERU), el consorci d’universitats japoneses RU11, el Russell Group de la Gran Bretanya, el Grup dels Vuit (Go8) i el Grup d’Universitats de Recerca del Canadà (U15).

La UB, pionera en la normativa de gestió de dades

La Universitat de Barcelona és l’única universitat espanyola representada en una de les entitats signants de la Declaració de la Sorbona. La UB, a més, és pionera a l’Estat en l’aprovació d’una normativa pròpia com a política de gestió de les dades de recerca. L’objectiu és assegurar que les dades es puguin trobar amb facilitat i  siguin accessibles, interoperables i reutilitzables, segons els principis FAIR de bones pràctiques en la gestió de les dades científiques.

Entre altres aspectes, els punts principals de la normativa de la UB estableixen que les dades, un cop obtingudes, s’han d’emmagatzemar en un espai d’accés restringit als investigadors que hi treballen, i s’han d’enviar a un dipòsit reconegut com a màxim sis mesos després de finalitzar la recerca. Un cop publicats els resultats de la recerca, les dades s’han de fer públiques sempre que sigui possible. A més, s’han d’emmagatzemar d’una manera correcta, completa, no adulterada i responsable. Tret de casos de confidencialitat, seguretat, privacitat, o per acords amb terceres parts, s’han de publicar de manera oberta.

Per dur a terme aquesta política de gestió de dades, la Universitat ha d’establir un servei específic per gestionar les dades de recerca, i disposar tant de la infraestructura necessària com de la formació dels membres de la comunitat universitària. En aquesta línia, el CRAI té un Servei de suport i assessorament on es pot trobar la informació sobre polítiques i requeriments de les dades, així com eines per crear plans de gestió de dades, informació sobre llicències, pautes per publicar i difondre les dades, i directrius per a les citacions.

Un primer pas en la implementació d’aquesta política ha estat incloure un pla de gestió de dades en el pla de recerca que es demana als nous doctorands.


Deixa un comentari

Finalitzada amb èxit la Campanya #1lib1ref 2020

El CRAI de la Universitat de Barcelona ha participat, un any més, a la Campanya internacional Viquiprojecte:Bibliowikis/#1Lib1Ref, que ha tingut lloc del 15 de gener al 5 de febrer de 2020 i on bibliotecaris d’arreu del món han fet servir la seva expertesa per afegir una referència bibliogràfica en un article de la Viquipèdia.En l’àmbit català és promoguda per Amical Wikimedia, The Wikipedia Library, i tot un seguit d’altres entitats entre les quals hi ha el CRAI de la Universitat de Barcelona.

Els bibliotecaris del CRAI han participat en aquest projecte treballant en les següents entrades:

Aquest any la campanya ha finalitzat amb un rècord d’èxit sense precedents. Moltes gràcies a tots els que hi heu participat.

81 participants han afegit 1013 referències donant visibilitat i valor a la nostra professió, i cal remarcar que l’edició en català ha tornat a ser la cinquena llengua més activa de la campanya.

Entre tots hem millorat la Viquipèdia posant valor a la nostra feina i ajudant als usuaris amb informació d’una font fiable.


Deixa un comentari

Préstec de documents als CRAI Biblioteques de la UB. Novetats al reglament

Trobareu tota la informació al Reglament del Servei de préstec del CRAI de la UB.


Deixa un comentari

scite.ai. Una eina per avaluar la validesa de les publicacions científiques

Blog de Física i Química-CRAI

Scite Inc., finançada, en part, per National Science Foundation i National Institutes of Health, ha desenvolupat una tecnologia anomenada scite.ai que permet avaluar la veracitat de les cites en les publicacions científiques i acadèmiques.  L’associació de Scite Inc. amb John Wiley & Sons Inc. permetrà augmentar la cobertura dels articles indexats per scite.ai i introduir les cites intel·ligents a la plataforma de Wiley.

Scite.ai, basada en l’aprenentatge profund i en una xarxa d’experts, és una eina web que analitza les cites d’una publicació científica i les classifica en cites que la publicació confirma «supporting», refuta «contradicting» o, simplement, cita «mentioning».  A aquestes cites, Scite les anomena cites intel·ligents«smart cites» perquè, a més del nombre de cites de la referència en sí, mostren el context on es confirma o refuta l’evidència citada.

L’objectiu de scite.ai és ajudar la comunitat científica…

View original post 85 more words